กองทุนรวม

Mutual Fund

Mutual Fund

การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญ ที่คุณควรให้ความใส่ใจ เพราะการออมเงินจะช่วยให้คุณมีเงินสำรอง เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือยามเกษียณ ซึ่งการออมเงินในสมัยก่อนนั้น มักจะเป็นการฝากเงินในบัญชีธนาคาร เพื่อรับดอกเบี้ย แต่ปัจจุบันหลายคนเริ่มสนใจนำเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ ดีกว่าการออม PG SLOT เงินกับธนาคาร หนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมก็คือ การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณได้ ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีผู้จัดการกองทุนคอยช่วยบริหารเงินให้คุณอีกด้วย

กองทุนรวม (Mutual Fund) คืออะไร ?

กองทุนรวม เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนึ่ง ที่มีบริษัทหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ทำให้มีหลากหลายกองทุนให้คุณเลือกพิจารณา โดยแต่ละกองทุนก็จะมีความแตกต่างกันไป ทั้งจุดประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลา ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คุณควรจะต้องศึกษา ให้เข้าใจก่อนจะเลือกลงทุน เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะ ทำให้การลงทุนในกองทุนรวมของคุณนั้นไม่บรรลุเป้าหมาย ตามที่ต้องการได้ PGSLOT

กองทุนรวมต่างจากหุ้นตรงไหน

กองทุนรวม (Mutual Fund) เกิดจากการระดมและรวบรวมเงิน จากบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและ บริหารเงินลงทุนให้เกิดผลตอบแทนมากที่สุด อีกทั้งกองทุนรวมเองก็ยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ต้องถูกจดทะเบียนตามกฎหมายด้วย

จะลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมดี มักจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เพราะการลงทุนทั้ง 2 แบบนั้นถือเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเหมือนกัน เนื่องจากคุณสามารถ สร้างผลตอบแทนโดยที่ไม่ต้องบริหารกิจการ ซึ่งทั้งหุ้น Joker gaming และกองทุนรวมนั้นมีความเสี่ยงในการลงทุนคล้าย ๆ กัน แต่หุ้นนั้นมักจะเป็นการพิจารณา เลือกหน่วยลงทุนโดยตัวคุณเอง และหลักทรัพย์ที่จะลงทุนได้นั้นจะต้องอยู่ในตลาดหุ้นเท่านั้น

ในขณะที่กองทุนรวม คุณจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและเลือกจั ดสรรการลงทุนอย่างเหมาะสม รวมไปถึงยังเลือกกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่น ๆ นอกเหนือจากหุ้น เช่น ตราสารหนี้ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินตราต่างประเทศ บางครั้งกองทุนรวมยังจะเลือก ลงทุนในกลุ่มหุ้นอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือกลุ่มหุ้นของต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ กองทุนรวมบางประเภทยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ทำให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมก็มีให้เลือก กันมากมายหลายชนิด ดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกลงทุน ในกองทุนรวมได้อย่างเหมาะสม ทั้งกับงบประมาณ จุดประสงค์และความ Super slot เสี่ยงที่ คุณสามารถยอมรับได้ ก็ควรจะมาทำความเข้าใจถึงวิธีการพิจารณาเลือกกองทุนรวมกันเสียก่อน

กองทุนรวม ตลาดเงินในประเทศ เป็นกองทุนรวมที่เลือกลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยจะลงทุนในกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน หรือรัฐบาลภายในประเทศ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและ มีความมั่นคงว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมา ทำให้มีความเสี่ยงในระดับต่ำที่สุด เหมาะสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ที่ ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์และไม่ชอบ ความเสี่ยงมากนัก รวมไปถึงผู้ที่ต้องการ ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น

เป็นกองทุนรวมที่มีความคล้าย กับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ คือเลือกลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ slotxo ที่มีกำหนดครบชำระภายใน 1 ปี แต่จะมีการลงทุนกับธนาคาร สถาบันทางการเงินหรือ รัฐบาลต่างประเทศเพิ่มเข้ามาด้วย ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นจากความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าค่าเงินแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนไป ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม ก็จะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่ มากขึ้นกว่าเดิม เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงทุน และผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะสั้นด้วยเช่นกัน

ในส่วนของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล จะเป็นกองทุนรวมที่เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งพันธบัตรรัฐบาลก็เหมือนกับการที่เรานำเงินไปให้รัฐบาลกู้ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ โดยระยะเวลาในการลงทุนนั้น มักจะมากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงในระดับต่ำเพราะผลตอบแทนที่ได้รับนั้น จะอยู่ในรูปแบบ Ufabet ของดอกเบี้ยซึ่งมีอัตราส่วน ที่สม่ำเสมอและแน่นอน อีกทั้งรัฐบาลเองก็เป็นผู้ที่ออกพันธบัตรเหล่านี้ จึงช่วยให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุน มีความมั่นใจมากขึ้น

กองทุนนี้จะเป็นกองทุนรวม Mutual Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งตราสารหนี้หรือบางครั้ง ก็ถูกเรียกว่า หุ้นกู้ ก็เปรียบเสมือนการที่เรานำเงินไปให้ภาคเอกชนกู้ เพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ มีความเสี่ยงในระดับต่ำ เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้นั้น จะมาในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะได้รับอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีความผันผวนมากนัก แต่หากใครที่ลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศก็คงต้องพิจารณาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจจะมีผลกระทบได้ joker

ส่วนกองทุนรวมชนิดนี้จะเลือกลงทุน ในกลุ่มตราสารทุนเป็นหลัก ตราสารทุนก็คือหุ้นที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นเอง โดยเลือกลงทุนทั้งหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการซื้อหลักทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน จะสามารถผสมการลงทุนในตราสารหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วยก็ได้ แต่ต้องมีสัดส่วนของตราสารทุนไม่ต่ำกว่า 65% กองทุนรวม joker slot ตราสารทุนนั้นมีทั้งการลงทุนในไทยและต่างประเทศ โดยส่วนมากจะให้ผลตอบแทน ที่สูงแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน เพราะตลาดหุ้นนั้นมีความผันผวนค่อนข้างมาก

กองทุนรวมผสมเป็นกองทุนรวม ที่เลือกลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารอื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ได้ผลตอบแทนให้มากที่สุด อัตราส่วนของแต่ละตราสารนั้นจะแตกต่างกัน ไปในแต่ละกองทุน แต่เงื่อนไขสำคัญก็คือต้องมีสัดส่วน ของตราสารทุนไม่น้อยกว่า 35% แต่ไม่เกิน 65% มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง

กองทุนรวม ประเภทนี้ก็ถือได้ว่า เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภทหนึ่ง แต่เป็นการเลือกลงทุนในหุ้นหลาย ๆ ตัวที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีสัดส่วนของการลงทุน ในหุ้มกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ต่ำกว่า 65% ของการลงทุนทั้งหมด กลุ่มอุตสาหกรรมที่คนนิยมซื้อหน่วยลงทุน เว็บตรง สล็อต ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มไอที หรือกลุ่มพลังงาน ให้ผลตอบแทนที่สูงมาก หากกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นมีการเจริญเติบโต แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงมาก ๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ข้อควรรู้ …

ควรศึกษา Fund Fact Sheet ของกองทุนรวมก่อนเลือกลงทุนทุกครั้ง

Fund Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม เป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนจะตัดสินใจ เลือกซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เพราะใน Fund Fact Sheet จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ๆ โดยย่อ

ซึ่งจะมีทั้งจุดประสงค์ นโยบาย การให้ผลตอบแทน ระดับความเสี่ยงที่ประเมินตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขสำคัญของกองทุนรวม Mutual Fund การศึกษาข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจน ยิ่งขึ้นว่ากองทุนรวมดังกล่าวเหมาะกับคุณหรือไม่ ตรงตามเป้าหมายในการลงทุน ที่คุณตั้งไว้มากแค่ไหน

บทความอื่นที่น่าสนใจ[ รองเท้าแตะ Adidas ]

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

PGSLOT