แนะนำ คอมพิวเตอร์

แนะนำ คอมพิวเตอร์

แนะนำ คอมพิวเตอร์

ภูมิหลังของคอมพิวเตอร์ 


แนะนำ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำงานแบบอัตโนมัติปฏิบัติภารกิจเหมือนคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในเวลาที่ง่ายรวมถึงซับซ้อนตามคำสั่งของโปรแกรม มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถีงการนับหรือการคำนวณ ในระยะ… 5,000 ปีที่ล่วงเลยไป มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้นิ้วมือและก็นิ้วเท้าของตนเพื่อช่วยในการคำนวณ แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลง มาใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆดังเช่นว่า หิน ใช้เชือกร้อยหินราวกับลูกคิดต่อมาราว2,600 ปีก่อนคริสตกาล  หนังเกาหลี
 
ชาวจีนได้ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้เพื่อสำหรับในการคำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่าลูกคิดซึ่งถือได้ว่า เป็นวัสดุใช้ช่วยการคำนวณที่เริ่มแรกที่สุดในโลกและน่าจะยังคงใช้งานมาจนกระทั่ง ขณะนี้ ลูกคิดของชาวจีนมีลูกปัดร้อยอยู่ในราวเป็นแถวตามแนวตั้ง โดยแต่ละแถวแบ่งเป็นครึ่งบนแล้วก็ด้านล่าง ครึ่งบนมีลูกปัด 2 ลูกครึ่งข้างล่างมีลูกปัด 5 ลูก แต่ละแถวแทนหลักของปริมาณพ.ศ. 2158 โดยมีนักคณิตศาสตร์มีชื่อเสียงจำนวนมากคนจำนวนไม่น้อย ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆในการใช้คิดคำนวณ เพื่อสบายเร็วไวขึ้น  
 
มีนักคณิตศาสตร์เชื้อสายฮังกาเรียนชื่อ Dr.John Von Neumann ได้พบกระบวนการเก็บโปรแกรมไว้ ในหน่วยความจำของเครื่องเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลและจากนั้นก็ต่อวงจรไฟฟ้า ในการคำนวณ และการกระทำการรากฐาน ไว้ให้เรียบร้อยข้างในเครื่อง แล้วเรียกวงจรกลุ่มนี้ด้วยรหัสปริมาณที่กำหนดไว้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นตามแนวความคิดนี้เช่น EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) ซึ่งสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2492 แล้วหลังจากนั้นก็ดัดแปลงงานจริงในปี พ.ศ. 2494 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถเก็บโปรแกรมเอาไว้ในเครื่องได้  
 
แล้วก็ในเวลาใกล้เคียงกัน ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดส์ อังกฤษ ได้มีการสร้างคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายกับเครื่อง EDVAC แล้วหลังจากนั้นก็ให้ชื่อ ว่า EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator)ในปี พ.ศ. 2497 Mauchly และจากนั้นก็ Eckert ได้ร่วมกันสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ชื่อ ยูนิแวก(UNIVAC) ย่อมาจาก Universal Automatic Computer ซึ่งนับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในตลาด สามารถใช้เทปแม่เหล็กสื่อเก็บข้อมูลได้ PGSLOT สำหรับตอนนี้จะแลเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้รับความชอบใจในการปฏิบัติการค่อนจะเยอะมาก ก็เลยทำให้มีผู้คิดปรับแต่งให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงมาจากเดิม อีกทั้งเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการได้ทันใจขึ้น มีจุดอ่อนในการจัดการน้อย แล้วก็ที่สำคัญเป็นราคาควรต้องถูกด้วย – แนะนำ คอมพิวเตอร์
 
 


ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคสมัยใหม่ 1  


ยุคหลอดสุญญากาศ ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ.2488 – 2501 เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ หลอดสุญญากาศ (vacuum tube) ซึ่งเป็นวัสดุเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าหลอดไฟฟ้าตามบ้านเป็นองค์ประกอบหลัก ของวงจรไฟฟ้า แล้วก็ใช้บัตรเจาะรูสำหรับเพื่อการเก็บข้อมูลแล้วก็คำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการ และก็ใช้ดรัมแม่เหล็ก(magnetic drum) เป็นหน่วยความจำหลัก ดรัมแม่เหล็กทำด้วยวงแหวนแม่เหล็กขนาดเล็กๆเท่าหัวเข็มหมุดเยอะแยะมาย วงแหวนกลุ่มนี้ถูกร้อยด้วยเส้นลวดเล็กๆอย่างกับการร้อยลูกปัด หรือ หน้าต่างมุ้งลวดที่มีวงแหวนเกี่ยวอยู่ที่จุดตัดของเส้นลวด หน่วยความจำหลักนี้จะเก็บข้อมูลเฉพาะตอนที่มีการให้คะแนนเท่านั้นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีความเร็วสำหรับการดำเนินงานอยู่ในหน่วยหนึ่งในพันวินาที(millisecond)  
 
ในระยะเริ่มต้น เป้าประสงค์ของการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เพื่อช่วยในงานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ แล้วก็เครื่องอมพิวเตอร์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า อินิแอค (Electronic Number Integrator and Calculator : ENIAC) ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2486 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสุญญากาศราว 18,000 หลอด ทำให้มีขนาดใหญ่และจากนั้นก็น้ำหนักมาก ต่อมาในปี 18,000 หลอดทำให้มีขนาดใหญ่รวมทั้งน้ำหนักมากต่อมาในปี 2491 ได้มีการปรับแก้เครื่องอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถใช้งานทางธุรกิจ ชื่อว่า ยูนิแวค (Universal Automatic Company : UNIVAC) Casino ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ช่วยในการทำสำมะโนประชากร การสั่งงาน…คอมพิวเตอร์ยุคนี้ในทีแรกๆจะใช้ภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นรหัสปริมาณที่ทำให้ใช้งานตรากตรำก็เลยได้มีการประดิษฐ์ภาษาสัญลักษณ์ (symbolic language) ขึ้นช่วยงาน โดยใช้ภาษาจำพวกเขียนคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ก็เลยใช้ตัวแปลภาษาแปลงเป็น ภาษาเครื่องอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
ยุคทรายสิสเตอร์ ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2502 – 2506 เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ทรานซิสเตอร์ (transistor) เป็นองค์ประกอบหลักของวงจรไฟฟ้าแทนหลอดสุญญากาศ โดยผู้ที่ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์สามคนของห้องแลปเบลล์ (Bell Laboratories) ที่อเมริกา ตัวอย่างเช่น บาร์ดีน (J.Bardeen) กางรทเทน (H.W.Brattain) แล้วก็ชอคเลย์ (W.Shockley) การ  
ใช้ทรานซิสเตอร์สำหรับเพื่อการผลิต คอมพิวเตอร์แทนหลอดสูญญกาศทำให้ตัวคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก โดยทรานซิสเตอร์ที่ปรับแต่งขึ้นเป็นครั้งแรกมีขนาด 1 ใน 100 ของหลอดสุญญากาศเท่านั้นเอง  คาสิโน ยกเว้นขนาดเล็กแล้วยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกหลายประการเป็น ไม่สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาซ้อมเมื่อแรกเปิดเครื่อง ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณภาพรวมถึงความเร็วมากยิ่งขึ้น ตราบจนกระทั่งสามารถบวกจำนวน 2 จำนวนได้ในเวลาราวหนึ่งในล้านวินาที(microsecond) โดยที่ทรานซิสเตอร์เป็นต้นเหตุสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ สำคัญยิ่ง ก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามคนได้รับรางวัลโนเบล  – แนะนำ คอมพิวเตอร์


 
ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคสมัยใหม่ 2 


 
ยุควงจรรวม ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2512 เป็นยุคที่มีการปรับแต่งวงจรไอซี(Integrated Circuit : IC)   SA GAMING ซึ่งเป็นการใส่วงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนไม่น้อยลงบนแผ่นซิลิคอนเล็กๆเช่น แผ่นซิลิคอนขนาดเล็กกว่า 1/8 ตารางนิ้ว สามารถใส่องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายร้อยวงจร ไอซีก็เลยเข้ามาทำหน้าที่แทนทรานซิสเตอร์4.  
 
 
ยุควีแอลเอสไอ จากวงจรไอซีได้มีการปรับแต่งวงจรจับใจความจุสูงหรือแอลเอสไอ (Large Scale Integrated Circuit : LSI) ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2513 ทำให้สามารถใส่วงจรทรานซิสเตอร์จำนวนหลายพันตัวลงบนแผ่นซิลิคอนขนาด1/6 ตารางนิ้ว นับเป็นการเริ่มยุคลำดับที่สี่ของคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ระหว่างพ.ศ.2513 – 2532 รวมถึงในปี พ.ศ. 2518 สามารถเพิ่มปริมาณวงจรหลายหมื่นวงจรลงบนซิลิคอนขนาดดังเดิม เรียกว่า วงจรจับใจความจุสูงมากไม่น้อยเลยทีเดียวหรือวีแอลเอสไอ (Very Large Scale Integrated Circuit : VLSI) จากการประดิษฐ์วีแอลเอสไอสามารถนำมาผลิตเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit : CPU) ของคอมพิวเตอร์ แล้วก็สามารถลดขนาดของคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงจนกระทั่งสามารถตั้งบนโต๊ะทำงานในที่ทำงาน หรือนำพาไปในที่ต่างๆเช่นเดียวกันกับกระเป๋าหิ้วได้ SLOTXO เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดในยุคนี้ว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(microcomputer) ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถนำวงจรวีแอลเอสไอมาสร้างเป็นหน่วยความจำรองที่สามารถเก็บข้อมูลใน ระหว่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการได้ ทำให้ได้หน่วยความจำที่มีความจุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสามารถสำหรับเพื่อการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ยุคนี้จะมีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว จนถึงคอมพิวเตอร์เว้นเสียแต่ช่วยงานคำนวณแล้วยังสามารถดำเนินการเฉพาะทางอื่นๆได้มากกว่าช่วยงานคำนวณ ดังเช่น การนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย  
 
 
ยุคเครือข่าย ภายหลังที่มีการประดิษฐ์วงจรวีแอลเอสไอขึ้นแล้วก็ใช้หน่วยประมวลผลกลางรวมทั้งหน่วย ความจำหลักในคอมพิวเตอร์แล้ว การพัฒนาวงจรวีแอลเอสไอก็ยังคงมีอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเร็วทันใจ จนถึงปัจจุบันนี้สามารถใส่ทรานซิสเตอร์ลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ทุกๆ18 เดือน เห็นผลให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อคอมพิวเตอร์ขณะนี้สามารถดำเนินงานได้เร็วขึ้นประมวลผลข้อมูลได้ช่อง ละมากๆดำเนินงานได้หลายงานพร้อม และสามารถบอกผลลัพธ์ในรูปของมัลติมีเดียได้ ความชื่นชมนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานก็เลยขยายตัวกว้างอย่างรวดเร็วรวมถึงในทุกวงการยุคนี้จะมีความขยันหมั่นเพียรสำหรับการ ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานหลายประเภทตัวอย่างเช่น มีความมานะบากบั่นนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับเพื่อการตกลงปลงใจแล้วก็แก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น Joker gaming โดยจะมีการเก็บความรู้ต่างๆเข้าไว้ภายในเครื่องสามารถเรียกค้นและดึงวิชาความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้มีคุณประโยชน์คอมพิวเตอร์ยุคนี้สำเร็จจากวิชาการในกิ้งก้านที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ประเทศต่างๆทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และก็ประเทศในทวีปยุโรปกำลังพึงพอใจค้นคว้าและก็แก้ไขทางด้านนี้กันเป็นล่ำเป็นสัน  
 
คอมพิวเตอร์ในยุคใหม่นี้สร้างขึ้นโดยใช้วงจรรวม หรือวงจรไอซี (Integrated circuit) โดยมีปริมาตรมากยิ่งกว่าสมัยเก่าล้านถึงพันล้านเท่า รวมทั้งขนาดของตัวเครื่องใช้สอยพื้นที่เพียงแค่เศษส่วนบางส่วนแค่นั้น คอมพิวเตอร์อย่างง่ายมีขนาดเล็กพอที่จะถูกใส่เอาไว้ภายในเครื่องไม้เครื่องมือโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วก็คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็ก  PG SLOT รวมทั้งถ้าเกิดจะมีคนพูดถึงคำว่า “คอมพิวเตอร์” ชอบหมายคือเครื่องพีซีซึ่งนับว่าเป็นเครื่องหมายของสมัยสารสนเทศ อย่างไรก็แล้วแต่ ยังมีคอมพิวเตอร์ประเภทฝังอีกเพียบเลยที่เจอได้ตั้งแต่ในเครื่องเล่นเอ็มพีสามจนกระทั่งเรือบินบังคับ รวมทั้งของเล่นเด็กประเภทต่างๆจนกระทั่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 


 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)  


 
หรือคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง (high performance computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานคำนวณที่จะต้องมีการคำนวณจำนวนปริมาณหลายล้านตัวภายในช่วงระยะเวลาอันเร็วดังเช่น งานพยากรณ์สภาพอากาศ ที่จะต้องทุ่งนาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอากาศอีกทั้ง ระดับภาคพื้นดิน และก็ ระดับชั้นบรรยากาศเพื่อมองการเคลื่อนไหวและก็ความเคลื่อนไหวของอากาศ หรืองานด้านการควบคุมจรวดนำวิถี งาน ควบคุมทางอากาศ งานประเมินผลภาพทางด้านการแพทย์งานทางวิทยาศาสตร์  joker แล้วก็งานด้านวิศวกรรมการออกแบบ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทางานได้เร็ว และก็มีคุณภาพสูงขึ้นมากยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์จำพวกอื่นเพราะเหตุว่ามีการปรับปรุงให้มีองค์ประกอบการคำนวณพิเศษ ได้แก่ การคำนวณแบบขนานที่เรียกว่า เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : MPP) ซึ่งเป็นการคำนวณที่นกกระทากับข้อมูลหลายๆตัวในขณะเดียวกันด้วยสมรรถภาพของไมวัวโพรเซสเซอร์ที่สูงมากยิ่งขึ้น ก็เลยมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่อด้วยกันเป็นโครงข่ายแล้วก็ให้การทางาน ด้วยกันในแบบอย่างการคำนวณเป็นกรุ๊ปหรือที่เรียกว่าคลัสเตอร์ (cluster computer)คอมพิวเตอร์จำพวกนี้ก็เลยทา การคำนวณแบบขนานและก็สามารถคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ดิบได้ดีนอกเหนือจากนี้ยังมีการปรับใช้คอมพิวเตอร์จานวน มากมายบนโครงข่ายให้ทางานร่วมกัน โดยกระจัดกระจายการทางานไปยังเครื่องต่างๆบนโครงข่าย ดังนี้ทาให้ความสามารถ การคำนวณโดยรวมสูงมากขึ้นมากมาย พวกเราเรียกระบบการคำนวณบนโครงข่ายอย่างนี้ว่าคอมพิวเตอร์แบบกริด (grid computer) – แนะนำ คอมพิวเตอร์