ประกาศปิด ถ้ำนาคา

ประกาศปิด ถ้ำนาคา ไม่มีกำหนด เหตุนักท่องเที่ยวทาแป้ง ขีดเขียนหิน อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยว “นาคา” ตั้งแต่ 9 ก.ย.63 เป็นต้นไป หลังมีนักท่องเที่ยวละเมิดกฎขีดเขียน ทาแป้ง ฝ่าฝืนมีความผิด

แฟนเพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand เผยแพร่ประกาศเรื่อง ปิดการท่องเที่ยว “นาคา” ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศปิด ถ้ำนาคา

ททท. เปิดแนวรุกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โครงการ “บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน”
ททท. ผุดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก “บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน”
พัฒนาสารประกอบใหม่ฆ่าแบคทีเรียดื้อยา
ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่างๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประกาศ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (11) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าทาง อุทยานแห่งชาติ จะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคนดังกล่าว ข้างต้นได้

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา และการสัญจรผ่านเส้นทางตามปกติในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ของบุคคลโดยทั่วไป ให้กระทำได้ตามปกติ หากมีกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้แจ้งหัวหน้า อุทยานแห่งชาติภูลังกา เพื่อทราบและพิจารณาโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 081-725-2684

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน

แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม ปิดอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผล หลังเกิดความเสียหายจากนักท่องเที่ยว

ประกาศปิด ถ้ำนาคา

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 8 กันยายน นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โพสต์ข้อความและเผยแพร่ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” แหล่งท่องเที่ยวที่หินและผนังของถ้ำมีลักษณะคล้ายเกร็ดพญานาค และงูขนาดใหญ่นอนขดตัว อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ทำให้ถ้ำนาคากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดขอโชคลาภแห่งใหม่ โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยวบางรายละเมิดกฏระเบียบของอุทยานแห่งชาติ ทั้งการสัมผัส ปักธูป โรยแป้งส่องเลขรวมทั้งการขูดขัดขีดหิน

โดย รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า จะปิดจนกว่ามีมาตรการป้องกันที่ได้ผล พร้อมขออภัยที่ก่อนหน้านี้ เปิดดำเนินการโดยไร้มาตรการรองรับจนเกิดความเสียหาย

ท็อป-วราวุธ ศิลปอาชา รมต. ทส. ประกาศปิดถ้ำนาคา หลังธรรมชาติถูกทำลาย มีนักท่องเที่ยวเข้ามาขูดขีดขัดหิน โรยแป้งขอหวย ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ตำหนินักท่องเที่ยวมือบอนไร้สำนึก ถ้าเที่ยวดี ๆ ไม่ได้ก็อย่ามาเที่ยว

หลังมีกระแสนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเข้ามาขูดขีดขัดหิน โรยแป้งขอหวย ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำลายธรรมชาติและบรรยากาศภายใน “ถ้ำนาคา” จ.บึงกาฬ จนเกิดเป็นข่าวโด่งดัง ทำให้นาย “วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งปิดถ้ำนาคาจนกว่าจะมีมาตรการป้องกัน สล็อตออนไลน์

โดย รมต. ทส. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ TOP Varawut – ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ถึงกรณีการประกาศปิดถ้ำนาคา มีเนื้อความว่า

“ขอปิดให้บริการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผล และขออภัยพี่น้องชาวไทย ที่ก่อนหน้านี้เราขาดมาตรการรองรับจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่สำคัญของประเทศ ขอฝากถึงคนมือบอนที่ทำให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ว่า ถ้าท่านมาเที่ยวดีๆ ไม่ได้ ก็โปรดอย่ามาเลยดีกว่า”

📢 ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป🙏

ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ (๑๑) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคน ดังกล่าว ข้างต้นได้ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นไงบ้างคะจากบทความที่อ่านมาทำให้เหล่า นักเดิมพัน ได้ผ่อนคลายกันบ้างรึเปล่า ? ถ้าผ่อนคลายกันแล้วอย่าลืมเข้ามาเล่นเกมที่มีเงิน โบนัสก้อนโต กันได้ง่ายๆ ที่ PGSLOT

ผู้นำเข้า PG SLOT

UFASTAR ผู้นำเข้า PG SLOT จากต่างประเทศ พร้อมด้วยระบบ ฝาก – ถอน ที่เร็วที่สุดแค่ 3 วินาที เข้ามาพร้อมกับเกม SLOT เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก ให้กับผู้เล่นอย่างไม่มีติดขัด ทั้งนี้ยังมี คาสิโน ให้บริการในรูปแบบ ของ UFABET ออนไลน์ มีทั้ง PG SLOT SLOTXO บอล บาคาร่า สล็อต หวย รูเล็ต และ เกมอื่นๆ มากมาย ที่ฝากไม่มีขั้นต่ำ 1 บาทก็เปิดยูสได้ เล่นบาคาร่า Sa gaming ขั้นต่ำ 20 บาท

บทความที่น่าอ่าน >> SLOT